په ژوندی پڼه خپرونه

    د موادو د کارولو تګلاره

    د موادو د کارولو تګلاره

    د pashto.sputniknews.com د بریښا پانی د موادو ( انځورونو، لیکنو او ویډیو چی سپوتنیک پوری تړلی او« © Sputnik » یی نښه ده، د یوی برخی او یاهم په بشپره توګه کارولو ته یی هغه مهال اجازه ورکول کیږی، چی د پلټنو د سیستم لپاره د کارول کیدونکو موادو بریښنا پته، مخامخ د اخځ(سرچينی) پته لیکل شوی وی او په همدی ډول د همدغه خپریدونکی توکی مولف نوم هم په کی یاد شوی وی. د موادو په کارولو کی بدلونونو ته چی معنا یی په بله اړوی، اجاره نه ورکول کیږی.

    د « سپوتنیک » دغه تګلاره کیدای شی په هر وخت کی په یواړخیزه توګه بی له کومی ځانګړی خرتیاوی بدلون وکړی. نوی تګلاره وروسته له هغی چی په http://pashto.sputniknews.com/docs/about/terms_of_use.html پته خبره شی، دباور وړ ده.