14 جنوري 2015, 12:23

له زندانه د تښتيدو هڅه ناکامه شوه

  •  
    او په ... کې شریکول
 
برېښنالیک