30 اکتوبر 2014, 17:17

د سخت دریزو ماشومانو روزن ځای

په دی روزن ځای کی زلمیانو ته وسله ورپیژنی

د داعش د ډلی لخوا د سوریی د زلمیانو هغه انځورونه خپاره شول په کومو کی چه ، پوځی ډګرونو کی د سوریی د زلمیانو د پوځی روزنی بهیر ښکاری .

د دایلی مایل په حواله ویل کیږی چه ، دا انځورونه د مجاهدینو د ریښتینی مرکز ( راګه ) سره په نژدی پوځی روزن ځای کی اخستل شوی دی . په انځورونو کی وینو چه ، پینځه کلنو ماشومانو ته وسله ورپیژنی ، د ځان ساتلو د تکتیکونو او په همدی ډول د سخت دریځی درسونه ورکول کیږی .

د لوستونکو پام دی انځورونو کتلو ته راګرځوو

 

  •  
    او په ... کې شریکول
 
برېښنالیک