6 اپریل 2015, 18:36

سرچینه : ۷۸۷ ډوله بوینګ الوتکی د مسکو په « دمادیدووا » هوایی ډګر کی بیړنی ناسته وکړه

 سرچینه : ۷۸۷ ډوله بوینګ الوتکی د مسکو په « دمادیدووا » هوایی ډګر کی بیړنی ناسته وکړه

سرچینه : ۷۸۷ ډوله بوینګ الوتکی د مسکو په « دمادیدووا » هوایی ډګر کی بیړنی ناسته وکړه

سرچینه : ۷۸۷ ډوله بوینګ الوتکی د مسکو په « دمادیدووا » هوایی ډګر کی بیړنی ناسته وکړه

د « ریا نووستی خبری آژانس » خبر ورکوی چی « Dreamliner » ۷۸۷ ډوله بوینګ الوتکی چی د جاپان د « JAL » هوایی شرکت الوتکه ده ، د مسکو په « دمادیدووا » هوایی ډګر کی له دی کبله چی ټیرونه یی نه راغونډیدل ، بیړنی ناسته کړی ده .

  •  
    او په ... کې شریکول
 
برېښنالیک